SaveCost.Net

เราเป็นผู้ให้บริการ ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ค้นหาแหล่งวัตถุดิบที่มีราคาต่ำสุดและคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้า เปรียบเทียบซัพพลายเออร์เพื่อดีลที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ค้นหาซัพพลายเออร์รายใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้า ค้นหาวิธีลดต้นทุนให้กับลูกค้า ค้นหาผู้ให้บริการที่ให้ผลประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

เจ้าของบริษัท หรือเจ้าของธุรกิจบางท่านอาจจะคิดว่างานของเราซ้ำซ้อนกับฝ่ายจัดซื้อของท่าน แต่แรงจูงใจในการทำงานของเรากับฝ่ายจัดซื้อของท่านต่างกันมาก เพราะแรงจูงใจในการจัดหาดีลที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า คือรายได้หลักของเรา เนื่องจากเราได้รายได้เป็นเปอร์เซ็นต์จากส่วนลดที่ทำให้ลูกค้าได้ ต่างกับฝ่ายจัดซื้อของลูกค้าที่รับเฉพาะเงินเดือนอย่างเดียว ไม่มีค่าคอมมิชชั่นหรือค่าอินเซนทีฟจูงใจให้ค้นหาดีลที่ดีที่สุดสำหรับบริษัท จึงเป็นที่มาของบริการของเรา

ยิ่งเราค้นหาส่วนลดให้กับลูกค้าได้มากเท่าไหร่ เรายิ่งมีรายได้มากเท่านั้น วิธีนี้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย โดยที่ลูกค้าจ่ายค่าบริการให้เรา จากส่วนลดที่เราทำให้ลูกค้าได้ เท่ากับทำให้บริษัทลูกค้าลดต้นทุนลงโดยตรง มีผลทำให้บริษัทลูกค้ากำไรมากขึ้นทันที โดยไม่ต้องเพิ่มยอดขายใดๆ หากบริษัทลูกค้าขายสินค้ามากขึ้นยิ่งทำให้กำไรมากขึ้นจากส่วนลดต้นทุนวัตถุดิบที่เราค้นหาให้ลูกค้าได้

ใครบ้างที่ใช้บริการเราได้

บริษัท เจ้าของธุรกิจ หรือบุคคลธรรมดา สามารถใช้บริการเราได้ทั้งหมด หากคุณคิดว่าดีลที่คุณได้รับอยู่ หรือวัตถุดิบที่คุณสั่งซื้ออยู่ หรือบริการที่คุณใช้อยู่ หรือสินค้าประจำที่คุณสั่งซื้ออยู่ หรือเงื่อนไขต่างๆที่คุณได้รับอยู่ ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือน่าจะหาได้ราคาถูกกว่านี้  ดีลดีกว่านี้

คุณสามารถปรึกษาเรา "ฟรี" เพื่อหาข้อมูลก่อนตัดสินใจได้ เราให้ทางเลือกที่ลูกค้ารู้สึกได้ถึงความคุ้มค่าสูงสุดเสมอ

   บริษัท/องค์กร ที่มีการใช้วัตถุดิบสิ้นเปลืองต่อเนื่องตลอดเวลา
   บริษัท/องค์กร ที่ต้องการใช้บริการในสินค้าที่จับต้องไม่ได้เป็นประจำ
   บริษัท/องค์กร ที่ต้องการลดต้นทุนการดำเนินงานจากค่าวัตถุดิบ
   บริษัท/องค์กร ที่ต้องการเพิ่มกำไรโดยไม่ต้องเพิ่มยอดขาย